Tijdelijke website

/

Met deze tijdelijke website zorgen we er voor dat u wel nog kan inschrijven. We werken aan een vernieuwde website.

Lid worden?


1. Leeftijd


 • Minimum: 5 jaar zijn (geboren in 2017)
 • Maximum: zolang de gezondheid het toelaat2. Aansluiting


Een aansluiting ( 01 Nov Y tot 31 Okt Y+1) omvat:


 • Begeleide trainingen
 • Verzekering tegen sportongevallen
 • Aansluiting bij de Vlaamse Atletiekliga (VAL), wedstrijdnummer inbegrepen voor wedstrijdatleten3. Lidgelden


Aansluiting wedstrijdatleet

 • kinderen tot en met cadetten (geboortejaar 2017 tot 2008) : 100 euro
 • vanaf scholieren (geboortejaar 2007 en vroeger): 115 euro


Aansluiting recreant/jogger

 •  recreanten (geboortejaar 2007 en vroeger) : 80 euro


Familiekorting: Vanaf 4de aansluiting, – 20 euro voor 4de lid, 5de lid, …..(Gedomicilieerd op zelfde adres)


Atletiekstagekorting: Nieuwe aansluitingen die hebben deelgenomen aan de atletiekstage krijgen een éénmalige korting van 10 euro. (NIET van toepassing bij hernieuwing van een bestaand lidmaatschap)4.Inschijving pas definitief als volgende stappen zijn doorlopen!


 1. Inschrijven online: inschrijving via dit formulier
 2. Betalen lidgeld: Overschrijving van het lidgeld op het rekeningnummer van AC Pegasus :
  • vzw: BE64 9731 8193 5052  BIC : ARSPBE22 .
  • Vermeld de naam en voornaam van het lid te vermelden bij de betaling.
 3. Vergunningsaanvraag: in te vullen en te ondertekenen, voor minderjarigen dient dit door één van ouders te gebeuren.
  Dit document kan u downloaden door op deze link te klikken of bij het bestuur worden bekomen. Gelieve dit formulier in gevuld te mailen naar bestuur@acpegasus.be, of worden bezorgd aan de trainer.
Vragen?

bestuur@acpegasus.be

Piet De Wachter - secretaris - 052/30.38.77

Marcel Wyns - Ledenadministratie - marcel.wyns@telenet.be

Club kledij


Voor het bekomen van clubkledij, maak een afspraak met IRIS (iris.van.bever@telenet.be)